top of page

Found Pilates Magazi Group

Public·8 members

Adeverinta Pentru Eliberarea Cardului European De Sanatate


In vederea eliberarii cardului, persoana asigurata va depune la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta o cerere si documente care sa ateste calitatea de asigurat. Casa de asigurari de sanatate verifica calitatea de asigurat a persoanei, urmand ca in situatia in care cererea este aprobata, costurile tiparirii fiind suportate din Fondul national Unic de Asigurari de Sanatate.
Adeverinta Pentru Eliberarea Cardului European De SanatateEmiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi, pe ultimii 5 ani, a contributiei de asigurari sociale de sanatate.


Cardul European se elibereaza in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate. In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea Cardului European, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat provizoriu de inlocuire a cardului.


Serviciile medicale acordate in baza cardului european nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al Uniunii Europene. Aceste servicii se acorda asiguratilor romani in conformitate cu legislatia statului membru al Uniunii Europene in care se deplaseaza titularul Cardului european.


Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza de servicii medicale in Romania in aceleasi conditii ca si persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din tara noastra. In acest sens, furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.


În cazul în care datele din documentele doveditoare ale calității de asigurat (declarația unică, chitanțe de plată, adeverințe ș.a.) nu se regăsesc sau nu sunt actualizate în sistemul informatic, înaintea depunerii / înregistrării actelor pentru cardul european, solicitantul trebuie să prezinte respectivele documente la structura de specialitate a CAS VS responsabilă cu verificarea calității de asigura


Vă atragem atenția asupra faptului că există site-uri care vă propun emiterea contra cost a cardului european de sănătate. Nu accesați niciodată aceste site-uri! Contactați direct en casa de asigurări de sănătate.


Sven este suedez și a mers în Franța la schi. În a doua zi de vacanță s-a rănit la un genunchi în timp ce cobora o pantă și a fost nevoie de intervenția unei echipe de salvamontiști. La întoarcerea acasă, Sven a primit o factură pentru plata costurilor de salvare. El a fost nevoit să achite întreaga sumă, întrucât operațiunile de căutare și salvare nu sunt acoperite de cardul european de sănătate.


Rolul unui card european de sănătate este de a asigura accesul gratuit sau la un cost redus la servicii medicale pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă Islanda, Leichtenstein, Norvegia și Elveția.


În prezent 190 milioane de cetățeni dețin un card european de sănătate. Austria și Cehia se apropie de un procent de 100 % a persoanelor care dețin și folosesc un card de sanatate european. În schimb, în România cardul european de sănătate este deținut și folosit de doar 0,6 % din cetățeni.


De aceea, cardul european de sănătate vine ca un răspuns și totodată ca un ajutor, în special pentru cei care au ales să muncească în străinătate. Dacă aceștia aleg să obțină un card european de sănătate, ei vor putea să economisească timp și bani atunci când doresc să acceseze serviciile medicale din sectorul public, cum ar fi:


Pentru a putea intra în posesia cardului, trebuie să avem în vedere următorii pași, iar înainte de a depune solicitarea la Casa de Asigurări, să completăm actele necesare eliberării cardului european de sănătate.


Primul pas în obținerea cardului european de sănătate este acela de a completa și semna cererea de eliberare a cardului european de asigurat, pe care o găsești și o poți descărca în secțiunea de mai jos.


Printre actele necesare eliberării cardului european de sănătate mai avem nevoie de o copie a actului de identitate, însoțit de adeverința de salariat care atestă calitatea de asigurat, pe care o puteți găsi și descărca din secțiunea de mai jos.


În momentul în care ai pregătit și completat documentele necesare pentru eliberarea cardului european de sănătate, următorul pas este să depui aceste documente la biroul Casei de Asigurări de Sănătate a județului de care aparțineți.


Procesul de tipărire şi distribuire a cardului naţional de sănătate va continua pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii iniţiale.


Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.


Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.Pana in prezent au fost activate in sistem peste 6,2 milioane carduri nationale de asigurari de sanatate


De asemenea, pentru asiguraţii care refuză primirea cardului de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, în baza unei cereri în care se expun motivele refuzului, casa de asigurări de sănătate va elibera adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate.


Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 6 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.


Cardul european de asigurări sociale de sănătate conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.


În situația în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru UE/SEE/Elveția și, din diferite motive, nu se mai află în posesia cardului european de sănătate (a fost distrus sau i-a fost furat), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poștă, fax, e-mail) și să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurari sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menționată în termen de 24 ore.


* pentru că Imprimeria Națională a rămas fără materialul brut necesar tipăririi cardurilor de sănătate, acum se emit adeverințe, care produc însă aceleași efecte * documentul poate fi solicitat doar de către asigurați, la CJAS-urile de care aparțin, în cazul în care aceștia călătoresc în afara țării și doresc să beneficieze de asistență medicală gratuită * cardul european se emite doar în baza unei cereri, în termen de 7 zile de înregistrarea în sistem * dacă sunt situații excepționale, de urgență, puteți solicita CJAS-ului de care aparțineți, un certificat provizoriu, care se va elibera în termen de 24 de ore * certificatul provizoriu de înlocuire conferă asiguratului aceleași drepturi și va fi valabil până când posesorului îi expiră calitatea de asigurat


Dacă sunteți pe picior de plecare în afara țării și urmează să vă petreceți mai mult timp peste hotare, fie pentru studii, fie în interes de serviciu, trebuie să știți că puteți beneficia, gratuit, de asistență medicală dacă aveți cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Acest serviciu, cunoscut mai mult în rândul studenților români admiși la universități străine, este valabil încă din 2007 și se adresează tuturor persoanelor asigurate de pe teritoriul României în timpul șederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spațiul Economic European sau Confederației Elvețiene. Șederea temporară înseamnă deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de până la 6 luni. 350c69d7ab


https://soundcloud.com/terhydplormu/android-data-recovery-software-free-download-full-version-with-crack-hot

https://soundcloud.com/cultissubsgu/mcafee-free-download

https://soundcloud.com/thracansenpo1975/download-visual-studio-2005-full-crack-verified

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page